Pravidla kroužku

Řád kroužku programování

  • Vedoucí kroužku programování za děti přebírá zodpovědnost po čas kroužku, v případě vyzvedávání z družiny při ZŠ Toušeň od chvíle převzetí dětí.
  • Po skončení kroužku přebírá za dítě zodpovědnost rodič.
  • V případě opětovného narušování výuky má vedoucí kroužku právo vyřadit dítě z kroužku, přičemž peníze za zbývající nedochozené lekce budou rodičům vráceny.
  • Pokud dítě vyzvedává z družiny vedoucí kroužku, musí rodiče zajistit, že vedoucímu kroužku družina dítě vydá.
  • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany vedoucího kroužku, bude hodina nahrazena v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Pokud se nenajde vyhovující termín, bude částka za neuskutečněnou hodinu rodičům vrácena, případně odečtena z ceny za příští pololetí.
  • Pokud se na hodinu nemůže dostavit dítě, nemá nárok na náhradu hodiny. V případě zájmu mu může být nabídnuto nahrazení zmeškané hodiny v paralelním kroužku, pokud to kapacita paralelního kružku dovoluje.
  • V době prázdnin a svátků se kroužek nekoná. Jarní prázdniny se řídí prázdninami pro Prahu-východ.

Dodatečné informace

  • Výsledky naší tvorby umisťuji na tyto webové stránky, do záložek odpovídajících navštěvovanému kroužku, aby se děti mohly doma pochlubit. Nové programy nenáhrávám na internet nutně po každé hodině, ale až když je dílo hotovo. Tím, že s dítětem jeho práci občas prohlédnete, zvyšujete jeho motivaci vytvářet další a složitější programy.
  • Na kroužek se děti nemusí nijak připravovat ani učit, nezadávám žádnou domácí práci. Přesto ale je na začátku lekce vyhrazeno pár minut pro ty, kteří by se chtěli pochlubit tím, co naprogramovali doma, případně potřebují poradit s nějakým vlastním prográmkem.
  • Do grafického ztvárnění zadávaných úloh dětem nezasahuji.

Děkuji Vám za důvěru.

Iva Javorková