Nový kroužek programování pro začátečníky

od 15.3. otevíráme další

Kroužek programování pro děti

Kdy: Každý čtvrtek 14 – 15 hod. (děti mohu vyzvednout ve školní družině v 13:45 )

V 15 hodin děti samy odcházejí domů nebo je vyzvedávají rodiče

Kde: U nás doma, to je Nad Křížkem 493, Lázně Toušeň

Maximální počet dětí na kroužku je 6.

Cena: Jelikož je pololetí již v plném proudu, o prázdninách neprogramujeme a poslední hodina je 7. června, zbývá 11 hodin. Cena za dítě je za toto pololetí je 1210 Kč (11×110 Kč)